Jan Zouhar. A Brief Curriculum Vitae and Selected Bibliography Cover Image
  • Price 3.00 €

Jan Zouhar. Stručný životopis a výběrová bibliografie díla
Jan Zouhar. A Brief Curriculum Vitae and Selected Bibliography

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Philosophy, Bibliography, Recent History (1900 till today)
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Jan Zouhar; CV; bibliography; philosophy;
Summary/Abstract: Jan Zouhar se narodil dne 16. června 1949 v Brně. Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební jej kulturní zájmy a humanitní zaměření přivedly ke studiu filozofie a češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Z učitelů filozofie na něho měli největší vliv zejména Jaromír Bartoš, Jiří Cetl a Lubomír Nový. Po absolutoriu působil dva roky jako středoškolský učitel a poté, v roce 1975, nakročil na vědeckou dráhu v Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV v Brně.

  • Page Range: 228-235
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2019
  • Language: Czech