The Purpose and Role of Philosophy Cover Image
  • Price 3.00 €

Poslání a smysl filosofie
The Purpose and Role of Philosophy

Author(s): Otakar A. Funda
Subject(s): Philosophy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: philosophy; purpose; role;
Summary/Abstract: V době, kdy se z různých stran množí nejen povrchní, ale i vážné a důvody podložené otázky po smyslu a poslání filosofie dnes a kladou si je zároveň s jubilantem a kolegou Janem Zouharemi mnozí další filosofové (též já v rámci sebekritické ironie jsem podráždil jednou některé členy české filosofické obce ve vysílání Leonardo, když jsem řekl, zda ta filosofie vlastně není luxus darmošlapů?), dovoluji se vrátit k otázce smyslu a poslání filosofie i já. Svoji glosu věnuji Janu Zouharovi, který se svým dílem a působením vepsal do směřování brněnské filosofie, k jehož otevřenosti chovám svou sympatii i vděčnost.

  • Page Range: 26-28
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2019
  • Language: Czech