A Guide through Philosophy. One Personal ’Thank You’ Cover Image
  • Price 3.00 €

Sprievodca filozofiou. Jedno osobné Ďakujem
A Guide through Philosophy. One Personal ’Thank You’

Author(s): Erika Lalíková
Subject(s): Philosophy, Higher Education , History of Education, Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Brno; higher education; philosophy; Jan Zouhar;
Summary/Abstract: Ak by sme sa preniesli do sveta rozprávok a ponorili sa do tej – možno jednej z najznámejších – o troch sudičkách a pokúsili sa uhádnuť, čo (by) „nadelili do vienka“ jednému malému chlapčiatku narodenému v milujúcej rodine pred 70 rokmi v Brne, začínalo by to akiste tým najvzácnejším – láskou. Láskou k rodine, mestu a krajine. Láskou k literatúre, divadlu, fi lozofi i a vede. A láskou k ľuďom, k prírode a všetkým jej darom. Nebudem rekapitulovať, neprislúcha mi to, ani hodnotiť, či sa sudičky mýlili. Či sa do bodky naplnili ich priania. Chcela by som sa len proste poďakovať človeku, ktorého si vážim a ktorého mám v hlbokej úcte, za roky, kedy sa stal aj mojím sprievodcom po svete filozofie, za množstvo podnetov, priateľské rady, ktoré mi neraz pomohli. Chcela by som sa poďakovať aj za študentov, ktorí u nás, na pôde bratislavskej Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK, mali tú česť počúvať prednášky pána profesora Jana Zouhara. Dodnes majú príležitosť čítať a pracovať s množstvom cennej literatúry, ktorej bol autorom a či spoluautorom. S pomocou práve aj týchto textov môžu hlbšie chápať podstatu stvárňovania potrieb vzniku filozofického myslenia v našom prostredí. Hľadania a uchopenia jeho rozmanitých podôb. Aj vďaka textom profesora Zouhara sa spolu formovalo niekoľko generácií (aj) bratislavských študentov filozofie (od bakalárov, cez magistrov, doktorandov, ako aj poslucháčov Univerzity tretieho veku), predovšetkým tých, ktorí mali chuť pochopiť postupné modulácie a podoby filozofického myslenia v Čechách i na Slovensku.

  • Page Range: 23-25
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2019
  • Language: Czech