Democracy and human rights: conceptual matrices Cover Image
  • Price 3.00 €

Demokracie a lidská práva: konceptuální matrice
Democracy and human rights: conceptual matrices

Author(s): Patrik Taufar
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Political Philosophy, Political Theory, Politics and law
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: political theory; democracy; human rights; conceptual matrices; relations between democracy and human rights;
Summary/Abstract: Lidská práva a demokracie se v politické a institucionální praxi, stejně jako v občanských i akademických debatách, často nacházejí v těsné blízkosti, což platí jak pro projevy a činy politiků, kteří jejich prostřednictvím vytyčují své cíle, popřípadě legitimizují své další kroky, tak také pro práci úředníků státních, regionálních, mezinárodních a nadnárodních organizací, kteří prakticky vykonávají svěřený mandát – opět v intencích a často velmi explicitně ve prospěch naplňování demokracie a základních/lidských práv. Podobně na akademické půdě se můžeme setkat s kurzy a studijními programy věnovanými oběma konceptům zároveň. V politické argumentaci jsou tak lidská práva a demokracie různými aktéry kladeny vedle sebe98 a zdůrazňuje se jejich zásadní důležitost pro hodnotové založení liberální společnosti a jejího institucionálního zhmotnění, tedy liberálnědemokratického ústavního státu. Jan Holzer a Pavel Molek (2013: 10) na tuto skutečnost poukazují v úvodní kapitole knihy Demokratizace a lidská práva, kde zároveň upozorňují, že interakce procesu demokratizace a lidských práv nemusí být „nutně vztahem naprosté harmonie a vzájemné synergické podpory“ (tamtéž: 12). Autoři se navíc táží, zdali „oba pojmy nejsou spíše spojenými nádobami, které se sice typicky mají naplňovat stejně rychle, ale někdy se mohou spíše kompenzovat“ (tamtéž).

  • Page Range: 132-148
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech