Normative foundations of the principle of division of power Cover Image
  • Price 3.00 €

Normativní základy principu dělby moci
Normative foundations of the principle of division of power

Author(s): Jiří Baroš, Pavel Dufek
Subject(s): Constitutional Law, Political Philosophy, Political Theory
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: political theory; democracy; division of power; normative foundations; constitutionalism; power division components;
Summary/Abstract: Kontext politických krizí zemí střední Evropy, projevující se zejména ve vlně populismu a zpochybňování některých pilířů liberálnědemokratického typu vládnutí, vede badatele k rostoucímu zájmu o konceptualizaci jednoho z ústředních konstitucionalistických principů – dělby moci. Cílem této kapitoly je proto porozumět normativním základům principu dělby moci, a to jako politickoteoretického konceptu i institucionálního jevu.84 Jde o projekt neúplný, jelikož z důvodů rozsahu musí opomenout genealogickou perspektivu zkoumání. Abychom totiž tomuto konceptu porozuměli adekvátně, bylo by třeba kombinovat genealogickou a architektonickou perspektivu (Baroš 2015). V naší kapitole ovšem nenabídneme příběh vzniku konceptu dělby moci – zde lze odkázat na průkopnickou práci M. J. C. Vileho (1998), krátce shrnutou v příspěvku jednoho ze spoluautorů této kapitoly (Baroš 2013b) –, nýbrž se zaměříme na systematickou strukturu tohoto konceptu a jeho normativní základy. Půjde nám tudíž o tematizaci toho, co tento koncept znamená, jaký má význam a smysl a jaké jsou jeho základní prvky. Pokusíme se proto identifikovat několik hlavních komponentů dělby moci, které vytvářejí její konceptuální a institucionální strukturu.

  • Page Range: 116-131
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech