Ukrainian studies at Masaryk University Cover Image
  • Price 4.50 €

Ukrajinistika na Masarykově univerzitě
Ukrainian studies at Masaryk University

Author(s): Halina Myronova
Subject(s): Language studies, Education, Studies of Literature, Recent History (1900 till today), Ukrainian Literature, Eastern Slavic Languages, Higher Education
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Ukrainian studies; Masaryk University; language; higher education;
Summary/Abstract: Je známo, že ukrajinistika v české kultuře má dlouhou, skoro dvousetletou tradici, jejíž počátky jsou spojeny zejména s reakcí řady významných představitelů českého národa na ukrajinské obrozenecké hnutí (např. F. Palacký, P. J. Šafařík, K. Havlíček Borovský aj.). Začátek minulého století se v tehdejším společném státě Čechů a Slováků vyznačoval prohloubeným vědeckým zájmem o studium ukrajinského jazyka, což souviselo s připojením Podkarpatské Rusi k Československu. Především za podpory prezidenta T. G. Masaryka byl v roce 1922 založen Slovanský ústav, jehož jedna komise měla za cíl studium jazyka, kultury a ekonomiky Slovenska a Podkarpatské Rusi.

  • Page Range: 28-37
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2019
  • Language: Czech