Complementary Excursus: To the Methodology of Brno Philological/Literary Russian Studies and Ukrainian Studies Cover Image
  • Price 4.50 €

Komplementární exkurs: k metodologii brněnské filologické/literárněvědné rusistiky a ukrajinistiky
Complementary Excursus: To the Methodology of Brno Philological/Literary Russian Studies and Ukrainian Studies

Author(s): Ivo Pospíšil
Subject(s): Language studies, Studies of Literature, Russian Literature, Ukrainian Literature, Eastern Slavic Languages, Higher Education , Methodology and research technology, Philology
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Brno; philological studies; literature; Russian studies; Ukrainian studies; methodology;
Summary/Abstract: V roce 2016 jsem pro bratislavský časopis Philologia sestavoval speciální filologický blok. Jeho smyslem byla odborná diskuse o možnosti obnovit něco jako filologickou jednotu nebo nový filologický celek, jemuž někteří autoři říkali „nová filologie“. I když filologie jako „láska ke slovu, jazyku“ představuje komplex zkoumání jazyka a jeho produktů, dnes se často chápe zúženě jako zkoumání jazyka, tedy vlastně spíše jako lingvistika, nebo také jako něco, co se týká starší vývojové fáze jazyka a literatury, v případě našich literatur jde o středověk, tedy medievistika, ale v minulosti tomu tak nebylo; jazyk a literatura tvořily v těchto zkoumáních vždy jeden celek: takto chápali filologie jak Josef Dobrovský, tak P. J. Šafařík/Šafárik ve svém německy psaném spise, v jehož názvu je vlastně komplexnost filologie obsažena (Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten).

  • Page Range: 19-27
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2019
  • Language: Czech