Trauma and its Consequences – Mental Health Care of Civil Society Activists in Dealing With the Past Cover Image

Trauma i posljedice - Briga o mentalnom zdravlju aktivista civilnog društva u suočavanju s prošlošću
Trauma and its Consequences – Mental Health Care of Civil Society Activists in Dealing With the Past

Author(s): Zdenka Pantić
Subject(s): Psychology, Civil Society, Studies in violence and power, Health and medicine and law, Peace and Conflict Studies
Published by: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
Keywords: civil society; activists; dealing with the past; mental health; trauma; consequences;
Summary/Abstract: U ovom tekstu bit će riječi o psihološkim posljedicama rada s traumatiziranim ljudima na one osobe koje im pomažu. To mogu biti profesionalci/ke iz pomagačkih struka, aktivisti, volonteri, članovi obitelji i drugi koji su u neposrednom kontaktu s traumatiziranom osobom . Ovdje nas posebno zanimaju aktivisti i volonteri organizacija civilnog društva koje se bave ljudskim pravima, posljedicama ratne traume, pružajući neposrednu podršku traumatiziranima na terenu, bave se prikupljanjem činjenica i bilježe ratna iskustva, zagovara ju prava različitih skupina žrtava ili su monitori na suđenjima za ratne zločine, i drugi.

  • Page Range: 186-192
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2013
  • Language: Croatian