Faces of Activism Cover Image

Lica aktivizma
Faces of Activism

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Civil Society, Transformation Period (1990 - 2010), Peace and Conflict Studies
Published by: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
Keywords: activism; antiwar; 90s; Croatia; names list; ARK;
Summary/Abstract: UARK-ovoj kronologiji nedostaju imena mnogih osoba koje su inicirale, vodile ili radile na projektima i u organizacijama koje su spomenute. Budući da je aktivistički rad uvijek i borba protiv defetističkog sindroma i pasivnosti, pojedinci i pojedinke su izuzetno bitni. Ni jedan program, aktivnost ili organizacija nisu mogli nastati bez inicijative i upornog rada pojedinaca, aktivista/aktivistica koji se ponekad u literaturi zovu i socijalnim poduzetnicima. Nositelji ratnih kao i proturatnih incijativa su živi ljudi i zbog toga je imenovanje sudionika/ sudionica ključno za potvrđivanje vrijednosti civilnog angažmana i protivljenje zlu. I dobro, baš kao i zlo, ne događa se neovisno o nama, već ga uvijek ponovo proizvode pojedinci/pojedinke. Imenovanje osoba koje su sudjelovale u antiratnim aktivnostima ‘90-tih čini nam se utoliko važnijim što je po našem iskustvu samo mali broj ljudi u tim teškim vremenima imao hrabrosti, ludosti ili oboje, zalagati se za ‘nepopularne’ teme.

  • Page Range: 16-21
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2011
  • Language: Croatian