Basic Principles of Good Clinical Practice in the Treatment of Intersex Persons Cover Image

Osnovni principi dobre kliničke prakse u tretmanu međuspolnih osoba
Basic Principles of Good Clinical Practice in the Treatment of Intersex Persons

Author(s): Vladimir Kojović, Ana Radenković, Marko Marjanović
Subject(s): Gender Studies, Health and medicine and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: sex; intersex; health; clinical practice; treatment; DSD;
Summary/Abstract: 1. Šta su poremećaji polnog razvoja (engl. disorders of sexual development – DSD)?; 2. Poremećaji polnog razvoja kroz istoriju; 3. Učestalost poremećaja polnog razvoja; 4. Primeri poremećaja polnog razvoja; 5. Kako se dijagnostikuju poremećaji polnog razvoja?; 6. Pristup lečenju pacijenta_kinja sa DSD dijagnozom; 7. Koje su mogućnosti lečenja?; Literatura i preporuke za dalje čitanje