Providing Ethical and Inclusive Health Care to Intersex People Cover Image

Pružanje etičke i inkluzivne zdravstvene zaštite interspolnim osobama
Providing Ethical and Inclusive Health Care to Intersex People

Author(s): Kristian Ranđelović, Milica Sekulović
Subject(s): Gender Studies, Health and medicine and law, Family and social welfare
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: intersex; medicine understanding; ethics; medical determination of sex; parenthood; recommendations;
Summary/Abstract: 1. Od ambivalentnosti ka ubedljivosti: Predstavljanje evolutivnog puta medicinskog razumevanja pola; 2. Medicinsko određivanje pola - problematika izbora između binarnih kategorija; 3. Preporuke: prema profesionalnim udruženjima/stručnjacima_kinjama (medicinskim i pravnim). Od prikrivanja ka saradnji i poverenju; 4. Praktikovanje vrline: roditeljska dužnost; Kada intervencije najverovatnije nisu potrebne?; Prilog 1: Konsultacije sa decom; Prilog 2: Lekcije naučene od hirurga, etika dužnosti i refleksivnost; Zaključak