Systemy Cover Image
  • Price 3.00 €

Systemy polityczne
Systemy

Author(s): Waldemar Wojtasik, Janusz Sztumski, Rafał Glajcar, Jerzy Jaskiernia, Alicja Stępień-Kuczyńska, Łukasz Makowski, Jacek Zieliński, Bożena Pietrzko, Jacek Wojnicki, Marek Żmigrodzki, Marta Michalczuk-Wlizło, Agnieszka Turska-Kawa, Krzysztof Krysieniel, Sebastian Kubas, Jan Iwanek, Bogusława Podsiadło
Subject(s): Politics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • Page Range: 157-350
  • Page Count: 194
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish