After 1980 Large Urban Affairs and Migration in Turkey Cover Image
  • Price 3.99 €

1980 Sonrası Türkiye’nin Büyük Kent Sorunu ve Göç Olgusu
After 1980 Large Urban Affairs and Migration in Turkey

Author(s): Ece Demiray Erol, İbrahim Erol
Subject(s): Rural and urban sociology, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; 1980; migration; urban affairs;
Summary/Abstract: Türkiye’de 1980 sonrası değişen bölgesel politikalar çerçevesinde büyük şehirlerin nüfusları aşırı bir biçimde artmıştır. Türkiye’deki göç hareketlerinin artışında Neoliberal politikalar ve küreselleşme hareketleri etkili olmuştur. Bu göç olgusunun perde arkasında büyük kentlerdeki daha iyi yaşam koşullarının varlığı, yeni iş fırsatları, eğitim ve sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanma ile kültür olanakları ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı büyük kent sorununu analiz etmek, büyük kentlerin olumlu ve olumsuz etkilerini tartışarak optimal şehir büyüklüğünü ortaya koymak ve bu çerçevede göç olgusunu değerlendirmektir. Değerlendirmeyi zorlaştıran en önemli etken bu alandaki çalışmaların çok az olmasıdır.

  • Page Range: 193-201
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish