“Minör Sinema” as “Duvara Karşı” Cover Image
  • Price 3.99 €

“Minör Sinema” Olarak “Duvara Karşı”
“Minör Sinema” as “Duvara Karşı”

Author(s): Süleyman Kıvanç Türkgeldi
Subject(s): Philosophy, Language studies, Studies of Literature, Film / Cinema / Cinematography, Ethnic Minorities Studies, Identity of Collectives
Published by: Transnational Press London
Keywords: philosophy; Félix Guattari; Gilles Deleuze; literature; language; minorities; cinematography; identity;
Summary/Abstract: Deleuze ve Guattari, Franz Kafka üzerine yaptıkları incelemede “minör edebiyat nedir?” sorusuna “minör edebiyat, minör bir dilin edebiyatı değil, daha ziyade bir azınlığın majör dilde yaptığı edebiyattır; ama temel özelliği, dilin güçlü yersizyurtsuzlaşma katsayısından her koşulda etkilenmiş olmasıdır”(2015: 45) şeklinde cevap verir. Majör sözcüğü köken olarak büyük, temel ve önemli gibi anlamlara gelirken, minör sözcüğünün küçük olan gibi anlamlara geldiğini söyleyebiliriz (Nişanyan: 2016). Bu noktada felsefi açıdan bakıldığında minör kavramının neden önemli olduğunu postmodern düşünce bağlamında görmek önem arz eder. Batı düşüncesinin 20. Yüzyıla kadar genel anlamda bir “aşkınsallık” temelinde şekillendiğini söyleyebiliyoruz.

  • Page Range: 96-102
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish