The Role of Migration in Urbanization Cover Image
  • Price 4.50 €

Kentleşmede Göçün Rolü
The Role of Migration in Urbanization

Author(s): Azize Serap Tunçer, Albeniz Tuğçe Ezme
Subject(s): Geography, Regional studies, Studies of Literature, Turkish Literature, Social development, Economic development, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration; urbanization; Turkey; Turkish literature; Orhan Pamuk;
Summary/Abstract: Hardt ve Negri’ye göre, “dünyanın üzerinde bir hayalet dolaşmaktadır ve bu göç hayaletidir” (2001: 226). Minc’e göre ise, Avrupa’da gerçekleşen göç dalgası açıkça bir “domino oyunu”dur (2003: 17-18). Minc’in “domino” kurmacasında, önce ülke içinde kırsal alandan kentsel alanlara yönelen göç akımı, daha sonra ülkelerin sınırlarına ulaşmakta; bu sınırlar da birer domino taşı işleviyle, her taş bir diğer taşı/sınırı yıkarak sürmektedir. Bu çalışma genel olarak “göç” olgusunun “kentleşmedeki rolünü irdelemekte ve dayanak olarak da Türk edebiyatında bu sorunu ele alan romanları almaktadır. Çalışmayı esinlendiren edebi eser, Orhan Pamuk’un “Kafamda Bir Tuhaflık” isimli romanı olmuştur. Romanda, İstanbul’un gecekondulaşma ve yoz bir kentsellik üretme aşamalarına dair naif bir öykü anlatılmaktadır. Bu anlamda asıl olarak bir “iç göç” olgusu ele alınmaktadır. Konu daha pek çok romanda irdelenmiş ise de Pamuk’un çalışması daha güncel olduğundan onun romanı odağa alınarak diğer eserlere de değinilecektir.

  • Page Range: 11-19
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish