How the change is taking place: case studies of individual teachers Cover Image
  • Price 9.50 €

Jak probíhá změna: případové studie jednotlivých učitelů
How the change is taking place: case studies of individual teachers

Author(s): Klára Šeďová, Roman Švaříček, Martin Sedláček, Zuzana Šalamounová
Subject(s): Theory of Communication, Educational Psychology, State/Government and Education, Social psychology and group interaction, Behaviorism, Methodology and research technology, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Teachers; reforms in education; communication; dialogical teaching; teacher’s behaviour; methodology;
Summary/Abstract: V předchozí kapitole jsme doložili, že v důsledku participace učitelů v našem rozvojovém programu došlo k významným změnám v povaze komunikace ve sledovaných třídách. Často se konstatuje, že efektivita vzdělávacích programů usilujících o změnu způsobu výuky je omezená, neboť v konečném důsledku jen zřídka dochází k modifikaci reálného jednání učitele (viz Adey, 2006; Butler et al., 2004; Reznitskaya & Gregory, 2013; Van den Bergh et al., 2015). Přestože změnit výukové postupy a jednání učitele ve třídě je velmi obtížné (Van den Bergh et al., 2015), úspěšné programy existují a je nutné identifikovat bazální mechanismy, které způsobují, že jsou některé programy efektivnější než jiné (Berson et al., 2015). Vzhledem k tomu, že náš program můžeme řadit mezi úspěšné, bude následující část této knihy věnována právě otázce, jaké okolnosti a mechanismy způsobily, že se implementace dialogického vyučování v našem projektu zdařila.

  • Page Range: 157-266
  • Page Count: 110
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech