What is dialogic teaching Cover Image
  • Price 4.65 €

Co je dialogické vyučování
What is dialogic teaching

Author(s): Klára Šeďová
Subject(s): Theory of Communication, School education, Educational Psychology, Methodology and research technology, Human Resources in Economy, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Dialogic teaching; communication; education; teaching method; quality of teaching; teacher’s skills;
Summary/Abstract: V posledních dekádách došlo v pedagogických vědách k obratu k jazyku, komunikaci a dialogu. Současný výzkum akcentuje centrální roli jazyka a komunikace ve vztahu k učení a vytváření znalostí ve třídě (Jones & Hammond, 2016). Řada autorů věnuje soustředěný zájem tomu, jak probíhá komunikace ve školní třídě a jaké jsou její efekty. Důsledkem tohoto obratu je, že vzdělávací výsledky začínají být připisovány spíše kvalitě výukové komunikace než studijním předpokladům žáka či pedagogickým dovednostem učitele (Mercer & Littleton, 2007). Mercer a Howe (2012) postulují, že pokud chceme zlepšit výsledky žáků, musíme se zabývat rolí, kterou řeč a komunikace ve školním vzdělávání sehrávají. Tato perspektiva nejenže formuje akademickou teorii a výzkum, ale nachází své vyjádření v praktických aplikacích.

  • Page Range: 11-64
  • Page Count: 54
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech