The Effects of Syrian Refugees on Economy and Employment: Observations on Gaziantep Region Cover Image
  • Price 3.99 €

Suriyeli Mültecilerin Ekonomiye ve İstihdama Etkileri: Gaziantep Bölgesi Üzerine Gözlemler
The Effects of Syrian Refugees on Economy and Employment: Observations on Gaziantep Region

Author(s): F. Serkan Öngel
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, Labor relations, Evaluation research, Migration Studies, Socio-Economic Research
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; Gaziantep region; Syrian refugees; economy; employment; effects;
Summary/Abstract: Bu çalışma Suriye savaşının sonucu olarak yaşanan kitlesel göçün ilk uğrak yerlerinden olan Gaziantep ili ve alt bölgesinde, ekonomik ve sosyal yapıyı nasıl etkilediğini ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak Gaziantep bölgesinin Türkiye’de ekonomisi ve yeni sanayi odakları içerisindeki yeri sektörel bazda ele alınacak bu bağlamda bölgenin uluslararası iş bölümü ve değer zincirleri içindeki konumu tartışılacaktır. Bunun için dünya ekonomisi açısından kritik bir öneme sahip olan değer zincirleri kavramı literatürüne kısaca değinilecek, İSO (İstanbul Sanayi Odası) tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi firması verileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verileri, TÜİK illere göre GSYİH verileri başta olmak üzere resmi istatistikler temelinde Gaziantep ili ve alt bölgesinin dönem olarak gelişme eğilimi değerlendirilecek ve güncel ekonomik verilerle mevcut durum ortaya konulmaya çalışılacaktır.

  • Page Range: 127-138
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish