Social Work in the Field of Health with Asylum Seekers and Immigrants Cover Image
  • Price 4.50 €

Sığınmacı ve Göçmenlerle Sağlık Alanında Sosyal Hizmet
Social Work in the Field of Health with Asylum Seekers and Immigrants

Author(s): Nuray Gökçek Karaca
Subject(s): Politics, Sociology, Welfare systems, Health and medicine and law, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: social work; health; migration; immigrant; asylum seekers;
Summary/Abstract: İnsan sağlığını bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan olumlu veya olumsuz olarak etkileyen birçok etken olmakla birlikte, bu etkenlerin en önemlilerinden biri de göç sürecidir. Literatür incelendiğinde, göçmenlerin sağlık düzeyi ile ilgili araştırma bulgularının, “sağlıklı göçmen varsayımı” ile “kültürel etkileşim varsayımını” destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Sağlıklı göçmen varsayımına göre, demografik özelliklerinden bağımsız, göçmenler özellikle de çalışma amaçlı göç edenler, hem kendi ülkelerindeki hem de göç ettikleri ülkelerdeki toplumun genelinden daha sağlıklıdır. Zira herhangi bir kişi için göç kararının verilebilmesi bile o kişinin bireysel sağlığı ile yakından ilişkilidir. Bu durum kısmen, göç başvurularında genellikle sağlık taramalarının istenmesi ve bu nedenle sağlıklı olma şartı ile de açıklanabilir. Yine hastalık riskleri ile ilgili yapılan bazı araştırmalarda da sağlıklı göçmen varsayımını destekler nitelikte göçmenlerin, göç edilen ülkede doğan benzer etnik gruplara göre daha az hastalandıkları bulgusuna ulaşılmıştır (Karadağ Çaman ve Bahar Özvarış, 2010: 6). Gerçekten yapılan araştırmalarla da ortaya konulduğu üzere, göçün, göçmen ailelerde yeni normları tetikleme; göçmen kadınlar açısından daha büyük yaşta evlilik, daha az doğurganlık, daha fazla iş gücüne katılım, kız çocukları için daha fazla eğitim umudu gibi olumlu etkileri olabilir.

  • Page Range: 65-81
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2019
  • Language: Turkish