Emerging adulthood in the life domain of study and the world of work: Between college and work Cover Image
  • Price 3.00 €

Vynořující se dospělost v životní doméně studia a světa práce: Mezi vysokou školou a prací
Emerging adulthood in the life domain of study and the world of work: Between college and work

Author(s): Lucia Kvitkovičová, Jan Mareš, Jan Širůček, Lenka Lacinová
Subject(s): Individual Psychology, Developmental Psychology, Demography and human biology, Sociobiology, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Adulthood; education; college; work; professional development; young people;
Summary/Abstract: Profesní vývoj dnešních mladých lidí mezi dvacátým a třicátým rokem života, tedy v době označované také jako vynořující se dospělost, je oproti relativně nedávné minulosti charakteristický výraznou variabilitou, a to jak na úrovni populační, tak na úrovni individuální. Samotný vstup do světa práce je teoreticky i výzkumně velmi zajímavým tématem (Arnett, 2004; Hamilton & Hamilton, 2006). V této kapitole bude tato variabilita zachycena v návaznosti na další oblasti života mladých lidí, protože fenomén profesního vývoje a jeho odlišné podoby jsou úzce provázány s vývojem a přijímáním závazků v ostatních významných životních doménách (Kunnen et al., 2008; Macek et al., 2016). Různé trajektorie vývoje z hlediska přijímání závazků v různých rolích se ukazují důležité jak z hlediska emocionálního (například subjektivní spokojenost), tak rovněž z hlediska vývoje představ o sobě samém (stylu identity, jáství) i z hlediska přístupů k řešení různých životních situací (například strategií zvládání). Profesní vývoj těch mladých lidí, jejichž neochota přijímat po delší dobu závazky v této oblasti je vysoká, bývá obecně považován za problematický (Kunnen et al., 2008).

  • Page Range: 75-91
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech