Research on democratization and human rights: methods and trends Cover Image
  • Price 3.00 €

Výzkum demokratizace a lidských práv: metody a trendy
Research on democratization and human rights: methods and trends

Author(s): Michal Mochťak, Hubert Smekal
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Government/Political systems, Politics and law, Politics and society, Sociology of Politics
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Democracy; democratization; human rights; methods and trends; politics and human rights;
Summary/Abstract: Výzkum demokratizace se v posledních letech dostal do stavu, kdy množství produkované literatury vytváří korpus jednoho z nejkomplexněji studovaných fenoménů sociálních věd. Tato situace logicky plyne z více než dva a půl tisíce let starého úsilí pochopit procesy, které s budováním demokracie souvisejí a v podstatě je definují [Coppedge 2012: 1]. Svébytný trend je možné sledovat i dnes, kdy do výzkumu demokracie vstupují nové, „ne--tradiční“ dimenze, které nacházejí inspiraci v různých historických etapách (např. rané období moderní Evropy), strategických přístupech (teorie her), kulturách (Asie, arabský svět), dědictvích (postkolonialismus, postkomunismus) nebo samostatných otázkách, které s demokratizací stále více souvisejí (válka a mír) [Coppedge 2012: 2; Sadiki 2009]. Toto horizontální rozšiřování, které je založeno na zahrnutí širšího okruhu témat a výzkumných problémů, je doplňováno prohlubováním vertikální dimenze, jež odkazuje na čistě metodologické debaty v rámci sociálních věd. Dochází tak k neustálému rozvoji a doplňování výzkumných nástrojů [King, Keohane, Verba 1994; Geddes 2003; George, Bennett 2005; Brady, Collier 2010].

  • Page Range: 16-31
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2013
  • Language: Czech