Balkan and Macedonian studies in the work of Bohuslav Havránek Cover Image
  • Price 4.50 €

Balkanistika a makedonistika v díle Bohuslava Havránka
Balkan and Macedonian studies in the work of Bohuslav Havránek

Author(s): Ivan Dorovský
Subject(s): Customs / Folklore, Macedonian Literature, International relations/trade, Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Culture, Philology
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Bohuslav Havránek; Balkan studies; Macedonian studies; Macedonian folk literature; cultural relations;
Summary/Abstract: Dvacetileté období mezi dvěma světovými válkami bylo pro poznání Makedonie, makedonské lidové slovesné tvorby, makedonských nářečí, dějin, zeměpisu i sociálních poměrů, tzv. makedonské otázky a tudíž také vzájemných česko-slovensko-makedonských a česko-slovensko-jihoslovanských kulturních styků velmi významné. Tvoří samostatnou etapu. V desetiletích 1918–1939 došlo mj. k rozvoji vzájemných hospodářských, politických a kulturních styků a vztahů také mezi ostatními slovanskými národy.

  • Page Range: 17-26
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech