INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS AND HUMAN RIGHTS: A VIEW OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS AND COURTS Cover Image
  • Price 2.50 €

MEZINÁRODNÍ OZBROJENÉ KONFLIKTY A LIDSKÁ PRÁVA: POHLED MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ A SOUDŮ
INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS AND HUMAN RIGHTS: A VIEW OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS AND COURTS

Author(s): Ivo Pospíšil
Subject(s): International Law, Human Rights and Humanitarian Law, International relations/trade, Security and defense, Politics and law, Peace and Conflict Studies
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: International armed conflicts; human rights; international institutions and courts; international law;
Summary/Abstract: Zejména v souvislosti s vojenskou invazí v Afghánistánu a Iráku se na mezinárodní úrovni otevřela diskuse o dosahu lidskoprávní ochrany v ozbrojených konfliktech, tj. diskuse o tom, zda lidská práva jsou aplikovatelná pouze v době míru, zatímco v době války se uplatňují výlučně speciální normy humanitárního práva, a zda je stát povinován dodržovat lidská práva pouze teritoriálně, tj. na svém území, nebo též na území jiných států, na nichž dočasně vykonává část suverenity, například v průběhu okupace.

  • Page Range: 228-246
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech