NATIONAL COURTS AND ARMED CONFLICTS Cover Image
  • Price 3.50 €

VNITROSTÁTNÍ SOUDY A OZBROJENÉ KONFLIKTY
NATIONAL COURTS AND ARMED CONFLICTS

Author(s): L'ubomír Majerčík
Subject(s): International Law, International relations/trade, Security and defense, Politics and law, Peace and Conflict Studies
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: National courts; armed conflcts; Peace; international relations;
Summary/Abstract: Kapitola věnovaná roli národních soudů v ozbrojených konfliktech představuje podle našich vědomostí první souhrnný český text takto krátkého rozsahu, který se zabývá tématem takové šíře. Lze se setkats publikacemi, jež pokrývají jednu zemi, nikoliv však vícero. Záměrně zařazujeme pouze demokratické státy, jelikož v nich soudy (většinou) plní, či alespoň mají plnit, roli nestranného rozhodovatele sporů, a nikoliv poslušné prodloužené ruky státu. Kapitola si neklade vyšší teoretické cíle, zaměřuje se na ilustraci role soudů v ozbrojených konfliktech, a to na základě nereprezentativního vzorku kontinentálně rozrůzněných států (Spojené státy americké, Německo, Velká Británie, Izrael), jež byly do studie zařazeny z důvodu předchozího povědomí o existenci relevantních rozsudků. Text nejprve načrtává obecnější zjištění předchozích studií na dané téma a následně představuje nejvýznamnější kazuistiku.

  • Page Range: 191-227
  • Page Count: 37
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech