ARMED CONFLICTS AFTER THE COLD WAR AND THE CHANGES OF INTERNATIONAL LAW Cover Image
  • Price 2.50 €

OZBROJENÉ KONFLIKTY PO KONCI STUDENÉ VÁLKY A PROMĚNY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
ARMED CONFLICTS AFTER THE COLD WAR AND THE CHANGES OF INTERNATIONAL LAW

Author(s): Ivo Pospíšil, Lukáš Hoder
Subject(s): International Law, Military history, International relations/trade, Security and defense, Post-War period (1950 - 1989), Peace and Conflict Studies
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Armed conflicts; Cold War; International law; Peace and conflicts;
Summary/Abstract: Ukončení studené války a změny v globální politice po roce 1989 přinesly též proměny mezinárodního normativního systému, nenaplnila se však očekávání spojená s šířením myšlenek liberální demokracie, univerzalismu norem a posilování globálního vládnutí v čele s Organizací spojených národů (OSN).

  • Page Range: 149-170
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech