REFIT Programme, smart regulation and the new European Union public procurement directives Cover Image

Program REFIT, inteligentna regulacja i nowe dyrektywy w sprawach zamówień publicznych
REFIT Programme, smart regulation and the new European Union public procurement directives

Author(s): Olgierd Lissowski, Jakub Ławniczak
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, Law and Transitional Justice, Politics and law, Law on Economics, EU-Legislation, Geopolitics, Commercial Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Unia Europejska;Polska;Regulatory Fitness and Performance Programme;program sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT;zamówienia publiczne;inteligentna regulacja;
Summary/Abstract: Biurokracja europejska i ekspansja regulacji europejskich jest uważana za jedną z głównych przyczyn narastającej fali eurosceptycyzmu. W odpowiedzi na te wyzwania Komisja Europejska zapoczątkowała wiele działań, m.in. Program sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) i Program inteligentnej regulacji (Smart Regulation). W programie REFIT Komisja podjęła zobowiązanie do tworzenia prostych, jasnych i przewidywalnych ram regulacyjnych dla biznesu, pracowników i obywateli. Ma to być osiągnięte poprzez: ograniczenie biurokracji, usuwanie zbędnych obciążeń administracyjnych, uproszczenie i poprawę projektowania i jakości ustawodawstwa, tak aby cele polityczne i korzyści dla Unii Europejskiej były osiągane po najniższym koszcie i z minimalnym obciążeniem administracyjnym, z poszanowaniem zasad traktatowych, a w szczególności pomocniczości i proporcjonalności. Program REFIT zakłada dokonywanie przeglądu całości ustawodawstwa unijnego w sposób systematyczny i postępujący w celu identyfikacji obciążeń, niespójności, nieefektywnych środków oraz w razie potrzeby podjęcia odpowiednich korekt. Autorzy opisują i oceniają tego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia.

  • Page Range: 99-109
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish