Personal public relations Cover Image

Personalne public relations
Personal public relations

Author(s): Jacek Trębecki
Subject(s): Economy, Psychology, Business Economy / Management, Personality Psychology, Psychology of Self, Organizational Psychology, Business Ethics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: public relations (PR);personalne public relations;psychologia;wpływ społeczny;obraz siebie;
Summary/Abstract: Autor skupia się na podmiocie, wokół którego kreuje się komunikację. Przedstawia genezę i specyfikę osobistego PR-u, jego psychologiczne aspekty, takie jak instynkty i reguły wpływu społecznego. Objaśnia też pojęcie i sposób powstawania obrazu siebie, jego cechy oraz możliwości sterowania nim.

  • Page Range: 75-83
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish