Expert Report of the Military Analysis Team for IT-95-13 Case Cover Image

Ekspertski izveštaj tima za vojne analize za predmet IT-95-13
Expert Report of the Military Analysis Team for IT-95-13 Case

Author(s): Reynaud Theunens
Subject(s): Military history, Transformation Period (1990 - 2010), Wars in Jugoslavia
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Republic of Serbia; armed forces; military analysis; ministry of defense; JNA; SFRJ; Vukovar; expert report;
Summary/Abstract: Cilj ove studije je analiza uloge Operativne grupe Jug Oružanih snaga SFRJ (Gardijske motorizovane brigade i dodatne jedinice) tokom dejstava u Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu u cilju zauzimanja Vukovara, i nakon tih operacija (od septembra do 24. novembra 1991). - Dva su bitna aspekta ove analize. Prvo, u izveštaju se istražuje struktura oružanih snaga SFRJ, doktrina komande i kontrole (nad oružanim snagama i unutar njih), disciplina i ostali važni aspekti. Drugo, u izveštaju se analizira na koji način je Operativna grupa Jug oružanih snaga SFRJ u jesen 1991. izvodila operacije u Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu (i Vukovaru), uključujući odnose između Gardijske motorizovane brigade i drugih oružanih grupa koje su dejstvovale na vukovarskom području pre, za vreme i posle evakuacije vukovarske bolnice. - Da bi postigla svoj cilj na najefikasniji način, studija je podeljena na dve velike celine. Svaka ceklina se sastoji od više delova. Da bi se olakašalo čitanje, svaki deo počinje sažetim prikazom. Skraćenice su navedene i objašnjene posebno u Glosaru.

  • Page Range: 738-1040
  • Page Count: 303
  • Publication Year: 2009
  • Language: Serbian