Chinese

Kinesko “osvajanje“ sveta
Chinese "Conquest" of the World

Author(s): Seška Stanojlović
Subject(s): Diplomatic history, Economic history, Political history, Recent History (1900 till today), 19th Century
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: China; socialism; ideology; history; politics; economy; 19th century; 20th century;
Summary/Abstract: “Stvari će potrajati. Diktatura ne vlada samo na nacionalnom planu. Ona je i u obiteljskoj strukturi, u čemu i treba tražiti korijene strašnog kineskog autoritarizma. Djeca u Kini odrastaju u potpunom nedostatku slobode i ravnopravnosti... Trebat će ideje demokracije usidriti u psihu ljudi... Pokret za demokratizaciju Kine mora biti pokret za individualno oslobođenje... Promjena vlasti ne bi bila dovoljna”. Ovaj citat studentkinje Čai Ling (Chai Ling) Latinka Perović je u uvodu svoje knjige “Zatvaranje kruga: ishod političkog rascepa u SKJ 1971/72” (“Svjetlost”, Sarajevo 1991), uzela kao jednu od ilustracija sopstvene analize društvenih tokova u XX veku. Fokusirana u prvom redu na (zlo)upotrebu socijalističke ideologije, jedne od dominatnih globalnih ideologija prošlog stoleća, u patrijarhalnim društvima, ova analiza i sada ima aktuelnu rezonancu. Bez obzira na dramatične promene koje su se u poslednje dve decenije odigrale u svetu, pogotovo na ogromnom prostoru između Pacifika na istoku i Atlantika na zapadu.

  • Page Range: 300-314
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian