Troubles With National Identity Cover Image

Nevolje s nacionalnim identitetom
Troubles With National Identity

Author(s): Ivan Čolović
Subject(s): Nationalism Studies, Identity of Collectives
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; identity; nationalism; Slobodan Milošević; politics;
Summary/Abstract: “Volim te, ali te ne razumem” Ove reči uputio mi je jedan beogradski pisac kad je čuo moje mišljenje o nacionalizmu u Srbiji. To je bilo u leto 1991. godine, kriza u bivšoj Jugoslaviji postajala je sve dublja i prvi oružani sukobi u Hrvatskoj između tamošnjih Srba i hrvatske policije već su bili na naslovnim stranama novina. Pisac koga ovde pominjem bio je, u godinama koje prethode ovom našem razgovoru, jedan od najžešćih protivnika Titovog režima, zbog čega je jos kao mlad covek proveo dve godine u zatvoru. Sa njim sam se upoznao početkom osamdesetih godina prošlog veka, kad smo obijica bili članovi Odbora za zaštitu umetničkih sloboda, koji je u to vreme bio osnovan pri Udruženju književnika Srbije. Bila je za mene velika čast što sam se našao u društvu sa piscem knjiga koje sam visoko cenio i sa čovekom potvrđene hrabrosti. Međutim, kad je Milošević došao na vlast u Srbiji, ovaj pisac je, zajedno sa mnogim drugim, stao na njegovu stranu i počeo da izlazi u javnost sa radikalno nacionalističkim izjavama.

  • Page Range: 250-256
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian