Critical Historian and Society Cover Image

Kritički istoričar i društvo
Critical Historian and Society

Author(s): Srđan Milošević
Subject(s): History, Recent History (1900 till today), Cultural Anthropology / Ethnology, 19th Century
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Ilarion Ruvarac; Pantelija Srećković; Serbia; etnography; serbian historiography; 19th century; 20th century;
Summary/Abstract: U ovom prilogu učinjen je pokušaj da se predstavi veza istoriografskog rada Ilariona Ruvarca i društvenog konteksta u kojem se Ruvarac sa svojim radom javlja. Članak nastoji da rekonstruiše reakciju srpske šire javnosti na Ruvarčev istoriografski rad. Budući i kraći osvrt na srpsku istoriografiju, članak ukazuje na problem odnosa prema Ruvarčevom delu u srpskoj istoriografiji u proteklih 150 godina.

  • Page Range: 202-236
  • Page Count: 35
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian