Introduction for Modernization Cover Image

Prolagomena za modernizaciju
Introduction for Modernization

Author(s): Dimitrije Boarov
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), 19th Century
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Latinka Perović; Serbia; politics; modenization; history; 19th century; 20th century;
Summary/Abstract: Baš u trenutku kada se Srbija, po ko zna koji put, nalazi u političkim grčevima pred izazovima novog veka, pojavila se knjiga Latinke Perović, Između anarhije i autokratije (u izdanju Helsinškog odbora u Beogradu), da nam, kroz sinergiju tridesetak eseja, koji su nastajali tokom poslednjih 25 godina, ponudi jednu pomalo sumornu dijagnozu o suštastvenoj prirodi problema ove države, koji samo neupućenima izgledaju kao danas iskrsli, a u stvari su stari i traju upravo zbog toga što nikad nije bilo dovoljno snage i pameti da se tim problemima priđe racionalno i da se na najkrupnija razvojna pitanja daju produktivni odgovori.

  • Page Range: 162-164
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian