Researcher and erudite - Dr Latka Perović, Ph.D. at the Institute for Recent History of Serbia (1975-1998) Cover Image

Istraživač i erudita - Delatnost dr Latinke Perović u Institutu za noviju istoriju Srbije (1975 –1998)
Researcher and erudite - Dr Latka Perović, Ph.D. at the Institute for Recent History of Serbia (1975-1998)

Author(s): Radmila Radić
Subject(s): History, Gender Studies, Political history, Social history, Recent History (1900 till today), 19th Century, History of Communism, Wars in Jugoslavia
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Latinka Perović; history; Serbia; Yugoslavia; KPJ; communism; socialism; modernisation of Serbia; 19th cetnury; 20th century; women emancipation;
Summary/Abstract: Dr Latinka Perović je radila u Institutu za istoriju radničkog pokreta Srbije, kasnije Institutu za noviju istoriju Srbije od 1975. do 1998. godine. Njeno bavljenje istorijom društvenih ideja u Srbiji druge polovine XIX veka i rusko-srpskim vezama, tokom te 23 godine provedene u Institutu, rezultiralo je opusom od šest monografi ja (Pera Todorović, 1983, Od centralizma do federalizma: KPJ o nacionalnom pitanju, 1984, Srpski socijalisti 19. veka. Prilog istoriji socijalističke misli, 1-3, 1985, 1995, Planirana revolucija. Ruski blankizam i jakobinizam, 1988, Zatvaranje kruga. Ishod rascepa 1971-1972, 1991, Srpsko-ruske revolucionarne veze. Prilozi za istoriju narodnjaštva u Srbiji, 1994), kompletnim priređivanjem devet knjiga istorijskih izvora (pisma, članci, govori, dnevnici, uspomene, izabrani spisi: Pere Todorovića, Avrama Petrovića, Mite Cenića, Nikole Pašića), objavljivanjem više desetina studija, rasprava i članaka u zbornicima i naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu, velikim brojem predgovora i pogovora u izdanjima istorijskih izvora za XIX i XX vek drugih autora kao i nizom prikaza istoriografskih dela. Dr Latinka Perović je održala takođe i veliki broj predavanja u zemlji i inostranstvu, učestvovala na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i bila promotor novih istoriografskih izdanja. Svojom ukupnom delatnošću ona predstavlja jednog od najplodnijih saradnika Instituta u njegovoj pedesetogodišnjoj istoriji.

  • Page Range: 153-157
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian