... and School Cover Image

... i školi
... and School

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Gender Studies, Higher Education
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: feminism; 20th century; BiH; Žarana Papić; Women's studies;
Summary/Abstract: Sredinom 90-ih godina XX vijeka u Bosni i Hercegovini akademske radnice/i i teoretičarke, uz pomoć ženskih organizacija, počinju sa neformalnim edukacijama i kursevima sa feminističkom agendom. Nevladina organizacija Žene ženama pokreće projekt Ženske studije u BiH Žarana Papić koji je bio zamišljen kao dvosemestralni studij koji će upoznati polaznice s glavnim idejama ženskih studija. Međunarodni Forum Bosna u saradnji sa feministkinjama otvara Centar za rodna istraživanja (2002. godine), u okviru kojeg se nude brojni programi, radionice i organizuju se akademske debate.

  • Page Range: 40-41
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Croatian