... 19th century Cover Image

... 19. vijek
... 19th century

Author(s): Emina Zahirović-Pintarić
Subject(s): Gender Studies, Cultural history, Gender history, 19th Century
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: 19th century; Staka Skenderova; Milena Mrazović-Preindlsberger; Adeline Paulina Irby; Umihana Čuvidina;
Summary/Abstract: Dolaskom austrougarske uprave počinje modernizacija društva bez dubljeg zadiranja u društveni ili bilo koji drugi položaj žene, ali otvaraju se nove mogućnosti i horizonti kombiniranjem starih i novih običaja. Austrougarski period karakterizira ukrštanje tradicionalnog i modernog, stranog i domaćeg, a proturječnosti ovih ukrštanja su se odrazile i na same žene, u slučaju da su i same bile akterke brojnih događaja ili dio opće populacije.

  • Page Range: 1-9
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian