Language and the Specificity of Educational Communication Cover Image

Limbajul şi specificitatea comunicării educaţionale
Language and the Specificity of Educational Communication

Author(s): Teodor Pătrăuţă
Subject(s): Social Sciences
Published by: Trivent Publishing
Summary/Abstract: In sistemul de educaţie, comunicarea este privită drept circulaţie a informaţiilor în fluxuri continue. Limbajul şi para-limbajul asociat acestuia, îmbracă forme scrise, rostite, imagistice, gestuale, simbolice, conform cu nevoile de comunicare, pentru a asigura transmisia-recepţia mesajelor într-o situaţie dată. Specialiştii în ştiinţele educaţiei au preluat elementele teoriei comunicării adaptându-le fenomenului educaţional. Didactica modernă nu impune folosirea metodelor şi procedeelor drept reţete, ci lasă libertate deplină cadrului didactic, încât asistăm la un proces continuu de diversificare şi restructurare a metodelor şi procedeelor, ceea ce dă o notă dinamică şi deschisă actualei metodologii a învăţământului.

  • Page Range: 37-46
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2018
  • Language: Romanian