THINKING MACHINE AS HELP AND THREAT FOR TO MAN AT WORK Cover Image

MASZYNA MYŚLĄCA JAKO POMOC I ZAGROŻENIE DLA CZŁOWIEKA W PRACY
THINKING MACHINE AS HELP AND THREAT FOR TO MAN AT WORK

Author(s): Renata Kasperska
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Keywords: maszyna myśląca; sztuczna inteligencja; zagrożenia w pracy; transhumanizm; thinking machine; artificial intelligence; hazards at work; transhumanism
Summary/Abstract: W artykule przedstawiono najważniejsze etapy rozwoju maszyn używanych przez człowieka w pracy, zwłaszcza maszyn myślących i urządzeń z obszaru sztucznej inteligencji. Przedstawiono pozytywne aspekty zastosowań inteligentnych urządzeń i obszary, w których maszyny myślące wspierają pracę człowieka. Pokazano również zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji i z automatyzacją pracy.The article presents the most important stages of development of machines used by man in work, especially thinking machines and devices in the field of artificial intelligence. Positive aspects of the use of smart devices, and areas where thinking machines support human work, are presented. The risks associated with the development of artificial intelligence and work automation have also been shown

  • Page Range: 39-54
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish