Walerian Borowczyk: Escape Artist (An Attempt at a Biography) Cover Image
  • Price 4.50 €

Walerian Borowczyk: mistrz ucieczek (przyczynek do biografii)
Walerian Borowczyk: Escape Artist (An Attempt at a Biography)

Author(s): Kuba Mikurda
Subject(s): Film / Cinema / Cinematography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  • Page Range: 85-104
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish