Brian Evenson - Collapse of Reality Cover Image
  • Price 3.00 €

Brajan Evenson - kolaps stvarnosti
Brian Evenson - Collapse of Reality

Author(s): Nikola Petrović
Subject(s): Theory of Literature
Published by: Kontrast
Summary/Abstract: Kada se 1994. godine iz štampe pojavila zbirka priča Altmanov jezik1, njen odjek u književnom svetu bio je uobičajen za prvu zbirku nepoznatog autora – gotovo nikakav. Međutim, u Juti2, ova zbirka 28 slika emocionalnog, ali pre svega fi zičkog nasilja, iz pera autora koji je bio ne samo aktivni član mormonske crkve, već svojevremeno i član velikog crkvenog saveta i predavač na univerzitetu Bringam Jang (deo Crkvenog obrazovnog sistema), izazvala je burnu javnu reakciju koja će promeniti život autora i po ličnom priznanju značajno uticati na njegovo dalje stvaralaštvo. Brajan Evenson, tada dvadesetsedmogodišnji predavač na katedri za englesku književnost (sa združenim doktoratima književnosti i kritičke teorije), moraće da brani svoju knjigu ili tačnije da bira između umet ničke i akademske slobode s jedne strane i svog radnog mesta s druge. Nekoliko meseci nakon što je Altmanov jezik video svetlost dana, upra va fakulteta je primila pismo „anonimne studentkinje“ koja je knjigu nazvala „izložbom živopisnog, odvratnog i besciljnog nasilja“ i koja je „užasnuta“ što je čovek koji je sposoban da stvori takve nasilne slike i njima napadne čitaoca uopšte mogao da bude zaposlen na univerzite tu Bringam Jang.

  • Page Range: 109-124
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2018
  • Language: Serbian