Media as Translators of the Gender Parliament Rhetorics – Place and Specificity Cover Image

Медиите като транслатор на джендър парламентарната реторика – място и специфики
Media as Translators of the Gender Parliament Rhetorics – Place and Specificity

Author(s): Vyara Genova
Subject(s): Social Sciences, Media studies, Communication studies, Theory of Communication
Published by: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

  • Page Range: 171-178
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bulgarian