Decline of peasant culture; A sketch for Wiesław Myśliwski’s portrait Cover Image
  • Price 4.50 €

Kres kultury chłopskiej; Szkic do portretu Wiesława Myśliwskiego
Decline of peasant culture; A sketch for Wiesław Myśliwski’s portrait

Author(s): Wiesław Myśliwski
Contributor(s): Stanisław Baj (Illustrator)
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Cultural Essay
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • Page Range: 311-325
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish