Wiesław Myśliwski’s „Kamień na kamieniu” [Stone on stone] in light of drive theory Cover Image
  • Price 4.50 €

„Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego w świetle teorii popędów
Wiesław Myśliwski’s „Kamień na kamieniu” [Stone on stone] in light of drive theory

Author(s): Paweł Otręba
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • Page Range: 221-232
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish