Nomadic subject in Wiesław Myśliwski’s prose. An attempt at marking anthropological place. An introduction Cover Image
  • Price 4.50 €

Podmiot nomadyczny w prozie Wiesława Myśliwskiego. Próba oznaczenia miejsca antropologicznego. Wprowadzenie
Nomadic subject in Wiesław Myśliwski’s prose. An attempt at marking anthropological place. An introduction

Author(s): Wiesław Setlak
Subject(s): Anthropology, Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • Page Range: 119-133
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish