ANALYSIS OF THE INFORMATION CONCERNING THE EFFECT OF TECHNICAL DISTRACTION ON THE ACCURACY OF BOMBING Cover Image

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ВЛИЯНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО РАЗСЕЙВАНЕ ВЪРХУ ТОЧНОСТТА НА БОМБОПУСКАНЕ
ANALYSIS OF THE INFORMATION CONCERNING THE EFFECT OF TECHNICAL DISTRACTION ON THE ACCURACY OF BOMBING

Author(s): Stoyko Stoykov
Subject(s): Geography, Regional studies
Published by: Сдружение „Академия за иновации и устойчивост“
Keywords: aviation; bomb; technical scattering full error
Summary/Abstract: The error of aviation bombs mission use is sum of aiming error and technical scattering error.