Φιλολογωτάτη ψυχή – rozprawa gramatyczna przypisywana Teodorowi Prodromosowi i jej adresat Cover Image
  • Price 1.00 €

Φιλολογωτάτη ψυχή – rozprawa gramatyczna przypisywana Teodorowi Prodromosowi i jej adresat
Φιλολογωτάτη ψυχή – rozprawa gramatyczna przypisywana Teodorowi Prodromosowi i jej adresat

Author(s): Andrzej Wilanowski
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Literary Texts, Studies of Literature, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • Page Range: 147-180
  • Page Count: 34
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish