The Religious Policy of Pompey the Great Cover Image
  • Price 2.00 €

The Religious Policy of Pompey the Great
The Religious Policy of Pompey the Great

Author(s): Oleh Petrechko
Subject(s): History
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: W polityce religijnej Pompejusza szczególne miejsce zajmował kult bóstw zwycięstwa. W tym zakresie na jego poczynania widoczny wpływ wywarły koncepcje Aleksandra Wielkiego, Mitrydatesa VI Eupatora, króla Pontu oraz L. Korneliusza Sulli. Pompejusz nie sformułował własnej, gruntownie przemyślanej możliwej do zaakceptowania przez większość Rzymian koncepcji religijnej. Na jego religijność widoczny wpływ wywarły także zabobony. Nie przestrzegał też szczególnie religijnych norm, a praktykowanie kultu konkretnych bóstw uzależniał od sytuacji politycznej. Budowa świątyni Venus Victrix między innymi miała odsunąć od niego potępienie cenzorów za wybudowanie w stolicy kamiennego teatru. W Rzymie wykazał się silnym sentymentem do bogini Wenus, a nagreckim Wschodzie do Ateny. Nie odczuwał jakichkolwiek skrupułów z tego powodu, że w czasie wojny trojańskiej Atena wspierała Achajów przeciwko mieszkańcom Troji, od których zgodnie z tradycją wywodzili się Rzymianie. O przychylność Wenus Pompejusz rywalizował z Cezarem, jednak w tej konfrontacji z potomkiem Jula, Eneasza oraz owej bogini był skazany na porażkę. Pompejusz dał się też poznać z wykorzystywania religii do celów politycznych, nie unikał na przykład honorów podobnych do zastrzeżonych dla bogów.

  • Page Range: 117-127
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2018
  • Language: English