• Price 2.00 €

„W świecie nic nie ginie, a tylko się kryje na czas jakiś, jak słońce wieczorem” – dekonstrukcja konsumpcyjnej codzienności
"Nothing is lost in the world, only hidden for some time, like the evening sun" - deconstruction of consumer everyday life

Author(s): Marta Karczewska
Subject(s): Applied Sociology, Social development, Social differentiation
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

  • Page Range: 199-218
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish