HUMAN CAPITAL, INCOME AND GROWTH IN EMPIRICAL RESEARCH Cover Image
  • Price 2.00 €

KAPITAŁ LUDZKI, DOCHÓD I WZROST GOSPODARCZY W BADANIACH EMPIRYCZNYCH
HUMAN CAPITAL, INCOME AND GROWTH IN EMPIRICAL RESEARCH

Author(s): Mikołaj Herbst
Subject(s): Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: human capital; income; growth
Summary/Abstract: Przeciętnemu czytelnikowi gazet zależność między poziomem wiedzy i umiejętności a osiąganym dochodem wydaje się oczywista, zarówno w odniesieniu do pojedynczych osób, jak i w skali całej gospodarki. Lepiej wykształceni pracownicy są lepiej wynagradzani, a wyższy dochód narodowy osiągają te kraje, w których edukacja jest powszechnie dostępna i na wysokim poziomie. W krajach rozwijających się edukacja jest często przepustką do lepszego życia, sposobem na wyrwanie się z biedy. Z kolei w regionach gospodarczo rozwiniętych znaczenie kapitału ludzkiego jest kluczowe, gdyż w dobie tzw. gospodarki opartej na wiedzy solidne wykształcenie i świadectwa różnego rodzaju umiejętności są niezbędnym atrybutem na konkurencyjnym rynku pracy.

  • Page Range: 98-125
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2007
  • Language: Polish