Między naturą a kulturą: dionizyjski aspekt cywilizacji greckiej Cover Image

Between nature and culture: The Dionysian aspect of Greek civilisation
Między naturą a kulturą: dionizyjski aspekt cywilizacji greckiej

Author(s): Dorota Gorzelany
Subject(s): History
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Grecja; południowa Italia; malarstwo wazowe; motywy dionizyjskie; wino
Summary/Abstract: Sceny dionizyjskie należą do najpopularniejszych motywów dekoracyjnych zdobiących greckie wazy. Przedstawiają rolę, jaką w kształtowaniu technik winobrania, przygotowywania wina i jego konsumpcji odegrali Dionizos, satyrowie oraz menady. Ta funkcja wychowawcza miała źródło w przekonaniu, iż wino jest boskim darem, który, ofiarowany człowiekowi, ma zmienić jego życie na lepsze, obiecując przy tym nieśmiertelność. W tym kontekście zestawienie analogicznych scen z udziałem postaci związanych z kultem Dionizosa i ludzi, w którym wino jest elementem kluczowym (uczta, thiasos i komos, czy sceny oddawania czci bogu), tworzy symboliczny obraz prymitywnego życia wiejskiego oraz życia w mieście, pokazując jednocześnie ścisły związek między zachowaniem człowieka a przykładem danym przez boga. Pojawianie się poszczególnych motywów dionizyjskich w malarstwie wazowym oraz okresy ich popularności wskazują na powiązania z politycznymi i ekonomicznymi zmianami w Atenach oraz z procesem rozwoju społecznego i zmianami kulturowymi.

  • Page Range: 23-44
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2017
  • Language: English