The disintegration of the Czech-Slovak Republic and the origin of the Slovak Republic at the turn of the years 1992-1993 Cover Image

Rozpad Česko-Slovenska a vznik Slovenskej republiky na prelome rokov 1992 – 1993
The disintegration of the Czech-Slovak Republic and the origin of the Slovak Republic at the turn of the years 1992-1993

Author(s): Jozef Žatkuliak
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; republic disintegration; Slovak Republic; origin; 1992; 1993;
Summary/Abstract: Vtransformácii slovenskej spoločnosti po novembri 1989 zohralo dôležitú úlohu skoncipovanie a schválenie základného právneho dokumentu – ústavy. Mala byť zavŕšením slovenskej štátnosti, ktorú komunistický režim v predchádzajúcich dvadsiatich rokoch nedokázal realizovať so všetkými atribútmi.